JUDr. Roman Stoszek – úradný preklad taliančina – slovenčina (Odberné miesto)

Vykonávam úradné preklady vysokej kvality z taliančiny so zameraním na právo a ekonómiu (matričné dokumenty, zmluvy, rozsudky, technické preukazy a odhlášky k vozidlám, atď).