Natalija Korzun

Turistická sprievodkyňa po Slovensku v slovenskom a ruskom jazyku.