Evanjelický kostol, Žilina

Kostol postavený v rokoch 1935 - 1936, patrí medzi národné kultúrne pamiatky.