JK Management, s.r.o. (Sídlo, kancelár)

Navrhujeme optimálne riešenia a poskytuje komplexné služby v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov.
Komplexné služby manažmentu a poradenstva – projektový manažment, manažment výstavby, technický a stavebný dozor, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ...