Spy Shop (SK)

Predaj detektívnych nástrojov, ktoré slúžia na sledovanie a ochranu proti sledovaniu a tiež na získavanie či ochranu informácií alebo ochranu majetku. Našim cieľom je zaistiť zákazníkom vysokú kvalitu zariadenia a profesionálne poradenstvo. Odborne preškolený ...

Pobřežní 249/46, Praha 8 − Karlín
Čoskoro zatvára (v 16:00)